All Posts in Category: Tin tức

Quy hoạch xây dựng Vành đai 2 Nha Trang

Đồ án Quy hoạch đã được UBND Tỉnh Khánh Hòa phê duyệt với những nội dung chính như sau: Vị trí: Khu vực lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đường vành đai 2 Nha Trang thuộc địa phận các phường: Phước Hải, Phước Long, Ngọc Hiệp, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải và…

Read More