All Posts in Tag: giấy tờ đất

Mất trắng vì mua nhà đất bằng giấy tay

Do mua bán đất bằng giấy viết tay và xây dựng nhà không phép nên nhiều người dân ở Tp.HCM đã bị cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà mà họ đã mua bằng những đồng tiền tích cóp được từ công sức lao động vất vả.Người nghèo trắng tay Trong căn nhà tạm vừa bị…

Read More