All Posts in Tag: bds cuối năm

Nhà đất Nha Trang căng thẳng cuộc chiến

Có not chỉ đua running with the doanh số bán hàng, dịp cuối năm còn is thời điểm khá căng thẳng of the doanh nghiệp địa ốc like cuộc chiến tuyển nhân sự cho triển khai lượng hàng lớn sắp bung ra thị trường. Tuyển người mới hay lấy người công ty khác? Anh Hà,…

Read More